Ceva important a fost trecut cu vederea

Hotararea nr. 97/1991 privind sprijinirea activităţii persoanelor fizice, persoanelor juridice şi organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, care desfăşoară în România activităţi cu caracter umanitar, medical şi social a fost abrogata prin Hotararea nr. 820/2011 semnata cu multa bucurie de Emil Boc si ai lui.
Iata ce prevedea aceasta hotarare:

Art. 1. – În scopul examinării ofertelor de ajutoare umanitare, medicale şi sociale, făcute de persoane fizice, persoane juridice sau organizaţii neguvernamentale din străinătate, şi al rezolvării unor probleme legate de transportul şi distribuirea acestor ajutoare în România, se constituie, la Ministerul Sănătăţii, o comisie avînd componenţa prevăzută în anexa la prezenta hotărîre.

   Art. 2. – Comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 are următoarele atribuţii:
   – stabileşte şi prezintă Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi, Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei, Ministerului Culturii şi Ministerului Tineretului şi Sportului nevoile de ajutor umanitar, medical şi social, pentru ca, în contactele acestora cu persoane fizice, persoane juridice şi organizaţii neguvernamentale de peste hotare, să le comunice în străinătate;
   – examinează ofertele de ajutor umanitar, medical şi social făcute de persoane fizice, persoane juridice şi organizaţii neguvernamentale din străinătate, în structura şi valoarea lor, precum şi cheltuielile aferente, şi face organelor şi organizaţiilor interesate propuneri privind acceptarea acestora;
   – cooperează cu persoanele fizice, persoanele juridice şi organizaţiile neguvernamentale din ţară, în vederea primirii, depozitării şi expedierii la beneficiari a ajutoarelor primite din străinătate;
   – sprijină persoanele străine care însoţesc ajutoarele trimise din străinătate în obţinerea facilităţilor ce li se cuvin potrivit legii;
   – rezolvă, în cooperare cu organele şi organizaţiile din ţară, eventualele probleme ivite în acţiunea de primire a ajutoarelor umanitare, medicale şi sociale din străinătate.

Modificat de Hotărâre nr. 637/1999  in data de 09 august 1999


   Art. 3.(1) În cazul în care transportul ajutoarelor umanitare, medicale şi sociale donate din străinătate nu se asigură de persoana sau organizaţia expeditoare, acesta se efectuează de către organizaţiile române de transport internaţional sau intern. Cheltuielile de transport se decontează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului şi se recuperează de acesta de la bugetul de stat.

   (2) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza documentelor încheiate de părţile din contractul de transport, vizate de către unitatea beneficiară de ajutoare.

   Art. 4. – (1) Persoanele fizice care însoţesc sau, după caz, acordă ajutoare umanitare, medicale sau sociale din străinătate, acceptate la propunerea comisiei prevăzute la art. 1, beneficiază în România de următoarele facilităţi:

   a) scutirea de taxe de viză sau rezidenţă;

   b) posibilitatea de a plăti în lei următoarele prestaţii:
   – cazare în unităţi hoteliere, la tariful aplicat cetăţenilor români;
   – chiria pentru spaţiile locative, de depozitare şi operative;
   – folosirea mijloacelor de transport;
   – servirea mesei;
   – cumpărarea bonurilor de carburant pentru transportul cu mijloace proprii în cursul acţiunii de ajutor;
   – folosirea mijloacelor de telecomunicaţii (telefon, telefax, telex);
   – transportul de la intrarea şi pînă la ieşirea din ţară, din momentul începerii şi pînă la terminarea acţiunii pe teritoriul român, dacă transportul se efectuează prin organizaţiile de transport din România.

   (2) Plăţile în lei se efectuează pe baza dovezii de efectuare a schimbului valutar la organizaţiile de schimb din ţară.

Completat de Hotărâre nr. 121/1992  in data de 30 martie 1992


   Art. 5. – Facilităţile prevăzute la art. 4 se acordă pe baza avizului eliberat de comisia prevăzută la art. 1; în aviz se va specifica perioada pentru care se acordă facilităţile. Facilităţile acordate nu pot depăşi valoarea ajutorului dobîndit.

   Art. 6. – Ministerele şi celelalte organe centrale în subordinea cărora se află unităţile beneficiare de ajutor umanitar, medical sau social vor lua, potrivit prevederilor legale, măsuri pentru asigurarea depozitării, evidenţei, pazei, precum şi a distribuirii ajutoarelor primite.

    PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

    Bucureşti, 6 februarie 1991.
    Nr. 97.


   ANEXĂ
    COMPONENŢA COMISIEI


   1. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii – coordonatorul activităţii comisiei;

   2. Reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi;

   3. Reprezentantul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;

   4. Reprezentantul Ministerului Finanţelor;

   5. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe;

   6. Reprezentantul Ministerului de Interne;

   7. Reprezentantul Ministerului Comerţului şi Turismului;

   8. Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale;

   9. Reprezentantul Ministerului Culturii;

   10. Reprezentantul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei;

   11. Reprezentantul Ministerului Tineretului şi Sportului;

   12. Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.

Hotararea a fost completata de Hotararea nr. 121/1992: “La articolul 4 alineatul (1) se adaugă litera c), cu următorul cuprins:  “c) asistenţă medicală gratuită, în ambulatoriu şi spitalizare, în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi naştere”.
Este si normal sa nu vrei sa primesti nimic de pomana, daca asta i-ar ajuta pe romani, atata timp cat tie ca conducator (cacofonie intentionata) de seama a romanilor, ti se da de lucru in plus. Cand spuneam ca actuala conducere a tarii isi uraste romanii, poate multi nu au crezut. Cate dovezi mai vreti? A, ma scuzati, motivatia va fi ca s-a facut o economie semnificativa la bugetul de stat. Si iar va iesi Basescu, il stiti, presedintele psihopat al Romaniei si va spune ca suntem in plina crestere economica. Dar in acest timp, probabil aparatura medicala necesara pentru a va fi salvat copilul de la te miri ce boala imposibil de tratat in Romania, va face drum intors, pentru ca Ministerul Sanatatii isi baga picioarele in ajutoarele primite din afara. Si acesta este doar un exemplu.
Advertisements

About xnici

Om normal la minte si la suflet
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ceva important a fost trecut cu vederea

  1. oana says:

    ce e asta===========
    :)) :)))))))))))))))))))99

  2. oana says:

    ce naspa e:))))))))))))))
    🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s