Important! Comunicat de presa Grup Social ADA – Press Release ADA

BĂNCESCU MINTE ȘI FURĂ CU NERUȘINARE! (english below)

Huliganul lui Oprescu se agață cu disperare de sacul cu 7 milioane de euro din bugetul Primăriei, continuă să prindă și să omoare câini, continuă să umfle cifre, în ciuda deciziei instanței de a suspenda normele de aplicare a Legii 258/2013, în ciuda opoziției din partea societății civile, în ciuda nenumăratelor plângeri penale din partea activiștilor pentru drepturile animalelor, în ciuda faptului că pentru încălcarea acestei sentințe judecătorești și a multor alte abuzuri, Oprescu și Guvernul Ponta sunt acum în vizorul Parlamentului UE, la sesizarea europarlamentarului german de la Tierschutzpartei, Stefen Eck.
Declarația lui Băncescu cum ca „eutanasierea” ar fi permisă de lege, normele neavând nimic de a face cu omorârea câinilor, este o minciună. ASPA nu are acum nici un temei legal în baza căruia să continue programul de prindere și ucidere a câinilor fără stăpân.
Nu este vorba de nici o interpretare, legea nu se interpretează, ea se aplică.

Pentru cei cărora încă le este neclar acest lucru, redăm mai jos textul legii:

OUG 155/2001 devine din ordonanță de urgență prin completări și modificări ulterioare Legea 258/2013. Această lege, conform Articolului V, nu poate funcționa decât prin norme de aplicare. Articolul V: In termen de 15 zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va emite normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. Aceste norme au fost emise prin HG nr 1059/2013, adică aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 23.12.2013. Se specifică clar că este vorba de normele OUG devenită Legea 258 prin modificare și completare. În data de 20 iunie 2014, Curtea de Apel București dispune prin hotărârea 1982/2014 suspendarea executării HG nr 1059/2013 până la pronunțarea instanței de fond. Prin legea 544/2004, Legea contenciosului administrativ, încheierea de suspendare este executorie de drept.
Mai pe înțelesul tuturor, mai puțin pe înțelesul primarului Oprescu, orice activitate de capturare și ucidere a câinilor fără stăpân la ora actuală până la o altă sentință dată de Curtea de Apel nu are nici un cadru legal, deci devine INFRACȚIUNE tocmai pentru că încalcă o hotărâre judecătorească.

Încăpățânarea hingherului-șef al Primăriei de a încălca legea are un motiv temeinic: cei 7 milioane de euro care i-au fost încredințați de Oprescu. Schema deturnării banului public de către ASPA este una foarte simplă, atât de simplă încât să poată fi pusă în aplicare de un rudimentar ca Băncescu și trepădușii pe care-i are în subordine, Ancuța și Treeroiu:
-la momentul începerii programului de prindere și ucidere, Primăria declarat un număr de 65.000 de câini pe străzile Capitalei, deși la această cifră impresionantă nu s-a ajuns în urma unui studiu profesionist, făcut de o companie independentă, cu expertiză în domeniu, ci de SRI, adică de foștii colegi ai tatălui lui Oprescu, de vecinii lui din Primăverii, de gașca lui de securiști. NUMĂRUL DE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN DIN BUCUREȘTI ERAU DE CEL PUȚIN DOUĂ ORI MAI MIC DECÂT CEL ANUNȚAT DE SRI.
-serviciile de capturare și ucidere a câinilor sunt externalizate către firme partenere, firme obscure, fără expertiză în domeniu. Firmele încasează 220 lei/câine capturat (fără TVA), în condițiile în care capturarea unui câine așa cum o fac ASPA și firmele partenere în acest moment – fără personal calificat și instruit, fără substanțe tranchilizate, în mod barbar și traumatizant pentru câini – nu trebuie să coste mai mult de 10 lei, potrivit Organizației Vier Pfoten. CEA MAI MARE PARTE A BUGETULUI ASPA ESTE DIRECȚIONATĂ CĂTRE SERVICIILE FIRMELOR PARTENERE.
-numărul câinilor capturați este umflat pe hârtie, lucru posibil și la îndemâna acestei instituții, deoarece nu există o bază de date cu câinii capturați și aceștia nu sunt microcipați decât dacă sunt adoptați. NUMĂRUL REAL AL CÂINILOR PRINȘI ȘI OMORÂȚI DE ASPA NU POATE FI VERIFICAT, ÎN LIPSA UNEI BAZE DE DATE ȘI A UNUI SISTEM INFORMATIC DE MONITORIZARE A CÂINILOR PRELUAȚI DE ECARISAJE.

Ce permite această gravă încălcare a legii, motivată de milioanele de euro la care Băncescu nu vrea să renunțe nici măcar cu prețul unor anilor de închisoare la care va fi condamnat? Paranoia. Paranoia lui Oprescu, care trăiește cu iluzia că voturile se numără în cadavre de câini, că în ciuda voinței a 65% din populația României, el va fi considerat salvatorul copiilor Bucureștiului. Că masacrul, jaful și rușinea la care supune acum o țară întreagă vor fi uitate după ce Capitala se va umple din nou de câini, în mai puțin de un an de la alegeri.
———————————————————————

PRESS RELEASE

Bancescu Lies and Steals Shamelessly

Oprescu’s thug desperately clings on the 7 million City Hall budget, he continues to catch and kill dogs and to declare false and exaggerated numbers, despite the court’s decision to suspend the rules for the application of Law 258/2013, despite the opposition of the civil society, despite the numerous criminal complaints from animal rights activists, despite the violation of the court orders and many other abuses, despite that Oprescu and the Ponta government are now targeted by the EU Parliament, from referral of Tierschutzpartei German MEP, Stefen Eck.
Bancescu’s statement that the “euthanasia” is permitted by law, the rules having nothing to do with killing dogs, is a lie. ASPA has now no legal basis under which to continue their program of catching and killing stray dogs.
There is no room for any interpretation, the law is not to be construed, and it applies.

For those who still find this unclear, we quote below the text of the law:

GEO 155/2001 emergency ordinance and subsequent amendments to Law 258/2013 additions. This law, according to Article V, can only be implemented by rules. Article V: Within 15 days from the date of entry into force of this Act, the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority will issue rules for the application of Government Emergency Ordinance no. 155/2001 approving the management program of stray dogs, approved with amendments and completions by Law no. 227/2002, as amended, and the amendments made by this Act.
This law was passed by the Parliament of Romania, according to art. 147 paragraph (2) with respect to Art. 75 and art. 76 paragraph (1) of the Romanian Constitution. These rules were issued by GD 1059/2013 that approval rules for the application of GEO 155/2001, approving management program of stray dogs, published in Monitorul Oficial, Part I, no. 829 of 23.12.2013. It is clear that it is the rule that became Ordinance amending and supplementing the Law 258. On June 20, 2014, the Court of Appeal decision has suspended the GD 1059/2013 1982/2014. The law 544/2004, the Law on Administrative end suspension is enforceable by law.

More understandable, and less understandable Mayor Oprescu, any activity of catching and killing stray dogs currently up to another judgment given by the Court of Appeal has no legal framework, so IT IS A CRIME because it violates a judgment.

The stubbornness of the dogcatcher in chief to break the law has a real motivation: the 7 million euro that Oprescu entrusted him. The scheme of the misappropriation of public funds by ASPA is very simple, so simple that it can be implemented by rudimentary persons like Bancescu and his subordinates, Ancuţa and Treeroiu:
-when they started the catching and killing program, The Bucharest City Hall declared a total of 65,000 dogs on the streets, although this figure was not confirmed by any professional study, done by an independent company, with expertise in the field, but the SRI (Romanian Information Service, the former Securitate, that Oprescu’s father worked for as a general), the former colleagues of Oprescu’s father, his neighbours from Primaverii, (Ceausescu’s neighbourhood), the Securitate crew. THE REAL NUMBER OF THE STRAY DOGS IN BUCHAREST WAS OF AT LEAST TWICE LOWER THAN THE ONE ADVISED BY SRI.
-the dog catching and killing services are outsourced to partner companies, obscure companies, without any expertise in the field. These companies receive 50 euros for each captured dog, while the capture of a dog as do ASPA and partner companies at the moment – without any qualified and trained staff, without substance tranquilizers, in a barbaric and traumatic manner for the dogs – should not cost more than 2 euros, according FOUR PAWS International Organization. MOST OF THE SERVICES OF ASPA ARE DIRECTED TO THE PARTNER COMPANIES.
-the number captured dogs was inflated on paper, which is possible and available to this institution because there is no database of captured dogs and they do not wear a microchip unless they are adopted. THE REAL NUMBER OF THE DOGS CAUGHT AND KILLED BY ASPA CAN NOT BE VERIFIED, BECAUSE THERE IS NO INFORMATICADATABASE AND INFORMATION SYSTEM MONITORING DOGS.

What allows this serious violation of the law, motivated by the millions of euros that Bancescu does not want to give up, even at the cost of years of prison to be sentenced? Paranoia. Oprescu’s paranoia, who has the illusion that the votes are counted in dog dead bodies, and, despite the will of 65% of the Romanian population, it will be considered the saviour of the children of Bucharest. That the massacre, spoliation and shame that a whole country is a subject now will be forgotten after the city will refill with street dogs in less than a year after the elections.

Sursa: https://www.facebook.com/pages/Grupul-Social-pentru-Apararea-Drepturilor-Animalelor-ADA/743784602335218

10580215_764521170261561_9154646391091045378_n 10461430_764521000261578_906980893995586618_n 10624978_764521090261569_3883094862304930614_n

Advertisements

About xnici

Om normal la minte si la suflet
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

11 Responses to Important! Comunicat de presa Grup Social ADA – Press Release ADA

 1. xnici says:

  Intrebarile mele pentru Oprescu, Treeroiu si Bancescu sunt urmatoarele:
  1. Unde sunt pozele si dovezile inregistrarilor celor 16.000 de caini ucisi?
  2. Cati din cainii “adoptati” sunt recuperati pentru ca au fost furati de pe teren privat sau de langa oamenii care ii plimbau?
  3. Pe ce site-uri au promovat cei 16.000 de caini ucisi?
  Va si raspund la aceste intrebari tot eu, pentru ca ei nu au raspuns, motiv pentru care Parchetul si DNA-ul au inceput sa investigheze problema hotiei
  1. Nu exista decat niste inregistrari cu cainii adusi de hingheri, inregistrari de mana si sunt postate in interiorul adaposturilor. Poti sa inregistrezi 1000 de caini, desi tu ai adus doar 10. Exista vreo metoda de diferentiere a cainilor? NU! Exista vreo metoda sigura si clara de inregistrare?NU!
  2. Intr-o zi am fost la un adapost de stat si am stat sa vad cati dintre cei care vin acolo au venit sa adopte si cati sa-si revendice cainii. Am aflat ca in urma cu o zi au fost adusi 15 caini. 10 oameni erau la poarta pentru a-si revendica cainii luati de pe proprietatile lor. Exista si inregistrari ale lui Daniel Tomescu in acest sens, dati o cautare pe youtube.
  3. Cainii ucisi NU AU FOST PROMOVATI PE NICIUN SITE. In NICIUN ZIAR, la NICIO TELEVIZIUNE. De ce? Cum sa promovezi ceea ce nu exista?
  Acum intreb si eu DNA-ul: mai aveti de gand domnilor sa-i lasati pe astia sa fure mult? Credeti ca nu si-au facut destul plinul? La ce masina are Bancescu as zice ca are si niste conturi prin strainatate. Sau dvs. aveti ordin sa actionati numai cand da semnalul Basescu cand cineva il supara?
  Bancescu declara ca mai are 20000 de caini de hingherit in Bucuresti. UNDE DLE. BANCESCU??? UNDE SUNT? NU MAI ESTE NICIUN CAINE PE STRADA! Sau asteptati probabil productia de toamna de caini abandonati… Ca doar la capitolul sterilizare ati avut grija sa va aranjati afacerile cu medicii veternari sa nu cumva sa facilitati sterilizari gratuite, desi pe hartie exista! Cati caini ati sterilizat “gratuit” dle. Bancescu? Ia intrebati acei oameni care si-au sterilizat “gratuit” cainii cati bani au dat de fapt?
  Ati avut grija sa va bateti joc de Vier Pfoten SINGURUL ONG care steriliza gratuit cu adevarat cainii. SINGURUL! L-ati desfiintat ca va facea concurenta la cabinetele care sterilizau “gratuit” nu e asa dle. Bancescu?
  Dle. Oprescu cand o sa va vedem pe dvs. si finul dvs. la puscarie? Credeti ca iese Ponta presedinte si va protejeaza pe toti? CAINII MORTI IL VOTEAZA, DLE OPRESCU! CAINII MORTI! NOI NU O VOM FACE!!!!

  • liv says:

   Primarul opresu l-a ales pe Bancescu, un om al grotei pentru ca tipologia lui se inscrie un misiunea de a extermina cainii, ii trebuia un cinic nu un om al “gulerelor albe”.
   Primarul Oprescu va trebui odata sa “dea cu subsemnatul” pentru sutele de milioane de euro risipiti din banul public pe santierele din tot Bucurestiul deschise si nefinalizate, pentru stadionul national Arena, cel mai scump din Europa, pentru achizitiile publice la preturi astronomice, etc….
   Curtea de Conturi sa trimita dosarele la Parchet, ca are multe……………
   Ii va veni si lui randul….

   • xnici says:

    Oprescu s-a acoperit, insa Bancescu si Treeroiu nu. se stie ca psihopatii isi sacrifica rudele, chiar si copiii pentru a obtine foloase materiale.

  • liv says:

   Minciuna si dezinformarea la nivel statal:
   Niciun spital de boli infectioase nu are o statistica, o departajare intre muscaturile de maidanezi si ale celor din proprietate( caini, pisici, cai, sobolani, porci, etc…) toate se contabilizeaza insa pe spinarea bietilor caini ai strazii pentru ca in aceasta speta vaccinul este gratuit.
   Aceasta este realitatea.

 2. blestem: sa nu te iubeasca ma-ta says:

  maine se face anul de cand un copil a putut lipsi 2 ore de sub ochii unui adult si nimanui nu i-a pasat, timp in care copilul a murit in circumstante suspecte si neelucidate. o elodia cu cadavru.

  stiu ca se face un mars pentru el in herastrau, dar el a plecat din ior si a murit in zona aia.

  cui ii pasa intr-atat de mult, incat sa-i depuna o lumanare macar prin locul unde a fost cu siguranta, unde a fost filmat de camerele video din parc? ma-sii nu… muitei nu…

 3. danescu says:

  ..era prea mic parculetul..n-aveau spectatori..Herastraul e mult mai mare, mai multi oameni, mai multi copii, audienta pentru spectacolul de sunet si lumina..rusinos!

  • xnici says:

   cred ca acolo nu avea loc presa. coclaurile erau prea strampte, panta prea abrupta. le era frica sa nu-si rupa gatul la reconstituire

  • liv says:

   Chiar si asa, au venit la comemorare vreo 20 persoane, cam putini sau au inteles romanasii ca e cam facatura?

   • xnici says:

    toate cunostintele mele, iubitori sau neiubitori de animale, au zis clar ca bunica e vinovata de neglijenta si uciderea copilului. si asta au spus-o parintii si bunicii, nu unii care nu stiu ce inseamna un copil. a fost o facatura ordinara, ei au crezut ca vor fi vedete si ca toata lumea ii va felicita ca si-au sacrificat copilul. problema este ca justitia ii va recompensa pentru aceasta crima. pentru ca justitia romana este corupta pana in maduva oaselor. dovada este ca acest caz se judeca cu usile inchise.

 4. ora exacta says:

  Foarte tare asta! Sa vedem acum ce v-a urma…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s